top of page
בית ספר מיתרים קרית ביאליק
אולפנת אמי"ת גבעת שמואל
בית מדרש נשי אולפנת אמי"ת צפת
אולפנת אמי"ת גבעת שמואל, חדר מורים
חדר מורים תיכון מעיין שחר
חדר מתמטיקה, תיכון מעיין שחר
חדר מורים אולפנת אמי"ת צפת
מסדרונות אולפנת אמי"ת צפת
אמפי כינוסים בית ספר החורש זיכרון יעקב
חדר מורות1 אולפנת אמי"ת צפת
חדר מנהלת אולפנת אמי"ת צפת
חדר תלמידות אולפנת אמי"ת צפת
כתת מדעים טכנולוגית תיכון מעיין שחר
שלוש כתות אם בתיכון מעיין שחר
מבואות כניסה שכבתיות
חדר מדעים טכנולוגי בי"ס החורש
אולם בית מדרש בתיכון פלך זכרון יעקב
מרחב למידה באולפנת אמי"ת חיפה
מסדרונות בנין תאנה אולפנת אמי"ת צפת
מבואת כניסה בי"ס הגורן חדרה
מסדרון בית ספר ריבלין קרית מוצקין
מבואת כניסה בי"ס החורש זכרון יעקב
sIMG_8693.11
טריבונות מגרש בי"ס החיטה זכרון יעקב
מועדון בנות כפר הנוער כפר חסידים
מבואת כניסה אולפנת אמי"ת צפת
מבואת כניסה שכבתית תיכון מעיין שחר
מבואת כניסה שכבתית תיכון מעיין שחר
3
3
מבואת כתות שכבתית תיכון מעיין שחר
מבואת כניסה במבנה הישן אולפנת אמי"ת צפת
ספריה בי"ס אהרון הרא"ה בנים
ספרייה אולפנת אמי"ת צפת
מסדרונות בי"ס אהרון הרא"ה בנים
מבואת כניסה תיכון אריאל בטירת כרמל

עיצוב סביבות למידה - עיצוב מרחבי למידה - עיצוב לבתי ספר - עיצוב למוסדות חינוך

  • Facebook
bottom of page