top of page

כיתת "למידה מקרבת" |

בית ספר החורש, זכרון יעקב

הכיתה הזו היא פרי חזונה של מורה מבית ספר החורש שפיתחה פדגוגיה חדשנית סביבה תוכנן ועוצב החדר. השיטה- "למידה מקרבת", בבסיסה למידה בקבוצות קטנות על משימות משתנות לאורך משך השיעור. השיטה תורמת לחיזוק קשרים חברתיים, ליכולת שיתוף הפעולה וכתוצאה מכך מחזקת את הלמידה עצמה.
החדר עוצב בקונספט "יער". היער עוטף את הנכנס בו ולוקח אותו למקום אחר- מסתורי, קסום ומסקרן. המחשבה מאחורי הקונספט היתה לשבור את רעיון הכיתה הרגילה ולייצר תחושה שונה לגמרי מן המוכר והידוע. התלמידים מתפזרים במרחב לקבוצות עבודה- בעמידה סביב שולחן גבוה, בישיבה לשיחה צפופה באוהל, ברביצה על כר הדשא ועוד.

כיוון שמדובר בכיתה שהיא בתוך מרחב-מוגן, היו הרבה מגבלות אך התגברנו עליהן והתוצאה מדברת בעד עצמה. הילדים מחכים לשיעור שמתקיים בכיתה זו ורצים אליו בשימחה.

הפרוייקט תוכנן ועוצב עם מיכל לוי.

bottom of page