top of page

מבואת כניסה |

בית ספר הגורן, חדרה

אין הזדמנות שניה לרושם ראשוני.

כניסה מרשימה לבית הספר היא הרושם הראשוני של התלמידים, של ההורים ושל כל מי שבא בשערי בית הספר ולכן היא חשובה. פעמים רבות, כניסה מושקעת מעידה על בית ספר שאכפת לו מניראות המרחבים, מניקיון וסדר, מהפונקציונליות של המרחבים כתומכי למידה. בפרוייקט המתוק הזה עבדתי יחד עם המעצבת מיכל לוי ליצירת כניסה נעימה ומרשימה לבית ספר הגורן בחדרה. לבקשת המנהלת הלכנו על תכונת המנהיגות ועל המשפט "תאמין שאתה יכול ואתה כבר בדרך לשם" כאלמנט המרכזי לעיצוב הגרפיקה. מיכל החליפה ריצוף וצבע קירות ויצרה ספסלים נהדרים המותאמים למרחב ואני עיצבתי את הפקת הדפוס שעל הקירות. יצא שמח!!!

bottom of page