top of page

כראוי לשמו של בית הספר,הקונספט הנבחר לעיצוב המבואה היה...חורש.

מבואת הכניסה היא הפנים של בית הספר ולכן חשוב שתהיה מרשימה, מייצגת ונעימה. מבואת הכניסה היא גם המקום להציץ על המתרחש בבית הספר. את הקירות עטפנו בטפט חורש ועליהם תלינו שורות של לייסטים (קרשים דקים) מעץ שניתן לנעוץ בהם עבודות תלמידים, תמונות והודעות מחיי ביה"ס.

המנהלת ביקשה לא להכניס ריהוט למרחב משום שהוא מהווה מעבר מרכזי ויש בו התקהלות גדולה של ילדים בתחילת ובסוף כל יום. כן הוספנו עציצים גדולים שמוסיפים לאווירת החורש ולמוטו היפה שהמצאנו: "החורש בית לצמוח בו". 

הפרוייקט תוכנן ועוצב בשיתוף עם מיכל לוי.

.

 | מבואת כניסה

בית ספר החורש, זכרון יעקב

מבואת כניסה 1
מבואת כניסה 2
מבואת כניסה 3
מבואת כניסה 4
מבואת כניסה 5
bottom of page