top of page

 | מבואת כניסה


תיכון אריאל, טירת כרמל

בבניין ישן זה, מבואת הכניסה היתה כמו מנהרה חשוכה, מלאה בתמונות מחזור מעשרות המחזורים שסיימו לאורך השנים. התמונות נתלו בכל מקום ממש עד לתקרה ובנוסף, הריצוף היה משבצות קטנות של טרצו שחור. התחושה בחלל היתה קודרת ועמוסה. דבר ראשון- הורדו כל תמונות המחזור והקורות נצבעו בתכלת בהיר ומאיר. התאורה הוחלפה ממנורות ניאון לגופי תאורה חזקים ומודרניים וגם הריצוף הוחלף לאריחים גדולים ובהירים. כשהמעטפת טופלה, הלבשתי את החלל בטפטים עם איורים שהותאמו לרוח בית הספר וטקסטים שנבחרו בקפידה. תודה למאיירת המוכשרת בשמת כהן-וייס.

bottom of page