top of page

מבואת הכניסה שופצה ע"י רשת אמית שדואגת לחדש מרחבי למידה בכלל מוסדות הרשת.

מנהלת בית הספר פנתה אלי לאחר השיפוץ, על מנת "להלביש" את המרחב שישדר את הערכים והאופי היחודי של בית הספר.

צביעת הקירות בגוון תכלת עדין וטפט עם גרפיקה ייחודית התואמת לצבעוניות הריהוט עשו את העבודה.

 | מבואת כניסה

אולפנת אמי"ת, צפת

bottom of page