top of page

מסדרונות|

אולפנת אמי"ת, צפת

שני המסדרונות בבניין עוצבו בהמשך לקו העיצובי שגיבשנו למבנה כולו- קו צעיר ונשי המתאים לרוח האולפנה. פתרונות ישיבה מסוגים שונים שולבו לאורך המסדרון ומאפשרים למידה בקבוצות קטנות כמו גם אתנחתא בזמן ההפסקות. בגרפיקה שעל הקירות שולבו משפטי העצמה ומקומות ייעודיים לתליית בריסטולים שהבנות מכינות לארועים במהלך השנה. הפרוייקט תוכנן ועוצב בשיתוף עם מיכל לוי.

bottom of page