top of page

חדר הכלה|

בי"ס דרכי יהודה, מודיעין

חדר הכלה מחולק לאזורי למידה ומשחק שונים-

2 פינות לקריאה ומשחקי קופסה, אזור מחשבים, ובמרכז הכתה למידה ויצירה בקבוצה קטנה. חדר "אחר" שמאפשר פעילות רגועה ואישית יותר ומיועד ל15-20 תלמידים. הפרוייקט תוכנן ועוצב בשיתוף עם מיכל לוי.

bottom of page