top of page

כשנכנסנו בפעם הראשונה לאולם הגדול באולפנה ראינו מרחב גדול, עמוס בכיסאות ובריהוט מוסדי, כבד ומיושן. דבר נוסף אך משמח שפגשנו באולם היו עבודות אומנות שייצרו התלמידות. האתגר שלנו היה לעצב מרחב מאוורר, מאורגן ונעים שישמש למספר רב של תלמידות שילמדו בו-זמנית באזורים השונים. הקו העיצובי שבחרנו למרחב- איורים חופשיים מעולם הצומח בשילוב עם צורות ממוסגרות בקו נקי ומודרני. זהו שילוב בין ניגודים. הקו נוצר בהשראת עבודות האמנות של הבנות כמו גם בהשראת הציטוטים של הרב קוק המדברים על צמיחה, יצירה חופש, גדילה והתפתחות אישית. המרחב חולק לכמה אזורים:

לאורך מסדרון הכניסה הצבנו שלוש פינות "סלון" ללמידה נינוחה בקבוצות קטנות. בחלל המרכזי- שולחנות על גלגלים בשני גבהים, שמתפנים לצדי החדר ונכנסים אחד מתחת לשני, כדי למקסם את השטח בחלל זה ולאפשר כינוס רב-משתתפים. אזור טריבונה- אזור ללמידה קבוצתית שהופך בזמן כינוס לבימת הרצאות והצגת מצגות. באזור האחורי של האולם- פינת מחשבים ללמידה פרטנית. בחדר הזכוכית האקוסטי- ללמידה בפורמט כיתתי מול הלוח ובהקבצות. היו הרבה גילגולים ותהפוכות במהלך הפרוייקט ואנחנו ממש שמחות מהתוצאה הסופית. הפרוייקט תוכנן ועוצב בשיתוף עם מיכל לוי.

 | מרחב רב תכליתי

אולפנת אמי"ת, גבעת שמואל

אולם רב תכליתי 3
אולם רב תכליתי 1
אולם רב תכליתי 2
אולם רב תכליתי 4
אולם רב תכליתי 5
אולם רב תכליתי 6
אולם רב תכליתי 7
אולם רב תכליתי 8
אולם רב תכליתי 9
אולם רב תכליתי 10
טפט חדר זכוכית3
bottom of page