top of page

חדר תלמידות - מבנה חדש |

תיכון אמי"ת בנות, צפת

המנהלת שהובילה את בית הספר להישגים בתחום הפדגוגי, היא בעלת ראייה עיצובית ומבינה את המשמעות הרחבה של העיצוב ליצירת סביבת עבודה ולמידה מיטבית. היא זו שעוררה בנו את ההשראה לפרויקט כולו ובמשרד האישי שלה העיצוב הותאם ממש ככפפה ליד! הפרויקט תוכנן ועוצב בשיתוף עם מיכל לוי.

bottom of page