top of page

חדרי מנהלה בבניין תאנה |

אולפנת אמי"ת, צפת

המנהלת שהובילה את בית הספר להישגים בתחום הפדגוגי, היא בעלת ראייה עיצובית ומבינה את המשמעות הרחבה של העיצוב ליצירת סביבת עבודה ולמידה מיטבית. היא זו שעוררה בנו את ההשראה לפרויקט כולו ובמשרד האישי שלה העיצוב הותאם ממש ככפפה ליד!

הפרויקט תוכנן ועוצב בשיתוף פעולה עם מיכל לוי.

bottom of page