top of page

אמפי לכינוסים |

בי"ס החורש, זכרון יעקב

בלב בית הספר, נמצא האמפי הגדול הזה שהיה סתמי וחסר ייחוד. מנהל בית הספר רצה לתת למרחב זריקה של אנרגיה ולייצר מרחב חוץ מכובד לכל הטקסים והכינוסים הנערכים במקום. הדרך על הנראות המתאימה למרחב זה היתה ארוכה. חיפשנו לשדר חדשנות ועדכנות, שיח ושיתוף כמסרים עבור התלמידים והצוות. אחרי חיפושים ודיוקים מצאנו את השפה העיצובית המתאימה למקום. הפרוייקט עוצב בשיתוף עם מיכל לוי.

bottom of page